Konkurrensverket väljer att föra Geotecs anmälan mot Växjö kommun vidare

Publicerad den 19 juni 2013

Sommaren 2011 anmälde Geotec Växjö kommun till konkurrensverket. Anledningen var att kommunen villkorade tomtförsäljning med anslutning till det kommunalägda fjärrvärmenätet. Under två år har Konkurrensverket utrett om anmälan hade substans och har idag fattat beslut att driva frågan till domstol.