Marginal-el finns den?

Publicerad den 2 juli 2013

Marginal-el är en omdebatterad teori. Förespråkarna för teorin menar att så fort en lampa tänds i Sverige ökar kolkraftverken på kontinenten sin elproduktion och därmed ökar vi på koldioxidutsläppen.
En kategori som ofta drabbas är geoenergin. Finns verkligen marginal-elen? Är det just kolkraft som ligger på marginalen?Fulel -- finns den? Ett reportage om marginalel