LAFOR är teknikledande i Norden på bergvärmeinstallationer

Vi levererar lösningar som ökar fastighetsvärdet, sänker energikostnaden och ger ett behagligt inomhusklimat med lägre miljöbelastning.

09 december 2013 VärmdöBostäder har valt att satsa på bergvärme i sitt bestånd på Stavsnäs och Djurö. Bergvärmesystemet kommer att förse 256 lägenheter med värme och...