Bergvärmesystem

LAFOR skräddarsyr bergvärmesystem som sänker era energikostnader

LAFOR skräddarsyr bergvärmesystem vid nybyggnation och ombyggnation av undercentraler. Våra installationer använder värmepumpar som bas och är ett miljövänligt alternativ till fjärrvärme, olja, el, eller gas. Ibland byggs systemen i kombination med andra förnyelsebare energikällor vilket ytterligare ökar effektiviteten i systemen.

 

Med bygg- och reglerteknisk expertis levererar vi anläggningar som är optimerade utifrån era förutsättningar. Vi erbjuder även drift- och serviceavtal under och efter avslutad garantitid. Se referensprojekt eller kontakta oss om ni funderar på att bygga en bergvärmeanläggning.