Ökad valmöjlighet

LAFOR installerar system som möjliggör val av värmeleverantör

Många fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet. Istället för att låta de boende vara låsta till en central produktionsenhet där nätägaren har monopol, får de boende tillgång till en lokalt produktionsenhet med ett bergvärmesystem. Som ägare till ett bergvärmesystem kan ni själva välja vilken aktör som levererar den energi som behövs för värme och tappvarmvatten.