Energiåtervinning

LAFOR levererar anläggningar som är energioptimerade

LAFOR hjälper er vid nybyggnation eller ombyggnation av undercentraler. Värme, kyla och ventilation bör ses ur ett helhetsperspektiv och ofta finns det kombinerade lösningar som är effektiva ur energisynpunkt. Styr- och reglertekniskt kan dessa system vara väldigt avancerade. LAFOR hjälper er att tillvarata energi och att sänka energikostnaderna i er fastighet.