Klimatbesparingar

LAFOR installerar värmesystem baserade på förnybar energi

År 2007 godkändes geoenergi som en förnyelsebar energikälla av Energimyndigheten. Omkring två tredjedelar av den energi som bergvärmesystemen levererar baseras på geoenergi. Den andra tredjedelen är elenergi. En stor del av den Nordiska kraftproduktionen är baserad på icke-fossilbaserade energislag. Detta gör att stora klimatbesparingar kan göras vid byte från olja, direktverkande el, samt fjärrvärme.