Komfortkyla

LAFOR levererar system för komfortkyla som sänker energikostnaderna

LAFOR levererar system som förser er fastighet med både värme och komfortkyla. Genom att bygga en kombinerad lösning sänks fastighetens totala energikostnad och dess klimatpåverkan. LAFOR byggde ett kombinerat värme- och kylsystem i Uppsala, med totalt 100 stycken borrhål, vilket sänkte energikostnaderna för värme och kyla med omkring 80 %, se referensprojekt.