Fördelar

LAFOR hjälper er installera ett system som minskar energikostnaderna

I många fall kan det vara kostnadseffektivt att kombinera bergvärme med ett system för energiåtervinning. Möjligheterna skiljer sig åt i olika fastigheter och vi hjälper er att bygga ett system som minskar kostnaderna och som sparar på miljön. Ett exempel på ett lyckat system byggdes i bostadsområdet Fregatten i Täby vilket sänkte energikostnaderna för värme med omkring 66 %, se referensprojekt.