Singeln 1, 14-15
Brf. Bergakungen
relimg

Anläggningsdata
Total värmepumpseffekt: 345 kW
Antal borrhål: 38 st
Bascentral med återladdning
Drift- & övervakningssystem via Internet


Default_person

Projektledare
Claes Forsman
claes.forsman@lafor.se

Brf. Spegeln

LAFOR Energientreprenader har under sommaren 2013 hjälpt Brf. Spegeln med att komplettera och effektivisera föreningens ursprungliga bergvärmesystem. Anläggningen förser 170 stycken lägenheter med värme och tappvarmvatten. För investeringen står ECO2 Energy som tagit över den befintliga anläggningen och som nu står för drift, service och underhåll.