Tekniska lösningar

LAFOR hjälper er att hitta en teknisk lösning som passar ert behov

Flera aspekter behöver beaktas vid valet av ett bergvärmesystem. Vi hjälper er som kund och konstruerar ett system som passar ert behov. Från konsultation och projektering till installation, drift och underhåll av ett nyckelfärdigt system. Titta gärna på några av våra färdiga system under referenser. En av anläggningarna går även att följa live på Internet.