Ekonomiska vinster

LAFOR installerar system som minskar energikostnaderna

LAFOR börjar med att undersöka möjligheterna med bergvärme ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Störst blir besparingarna vid byte från direktverkande el, olja och gas. Stora besparingar kan även göras vid byte från fjärrvärme. Om ni har frågor så kontakta gärna oss så undersöker vi möjligheterna i era fastigheter. För mer information om befintliga anläggningar, läs gärna om några av våra referensprojekt.