Så här fungerar det

LAFOR hjälper er att förstå hur ert system för komfortkyla fungerar

Ett bergvärmesystem kan producera både värme och kyla. När ett värmebehov föreligger (t ex. när det är kallt under vintern) överförs värmeenergin från berget till kollektorkretsen och vidare till värmepumpen där temperaturen ökas. När ett kylbehov föreligger (t ex. under sommaren när det är varmt) kan köldbäraren kopplas förbi värmepumpen och användas för att svalka fastigheten. Ett kombinerat system för värme och kyla ökar dessutom effektiviteten på värmepumparna då överskottsvärme från kylsystemet kan laddas upp i berget vilket senare kan utnyttjas när det är kallt ute. Kontakta oss om ni har funderingar på nybyggnation eller ombyggnation i er fastighet.