Stormen 2

Pågående bergvärmeprojekt, Brf. Stormen i Uppsala

Publicerad den 27 september 2016

LAFOR Energientreprenader genomför just nu en totalentreprenad på uppdrag av Brf. Stormen i Uppsala. Bostadsrättsföreningen består av 132 lägenheter fördelade på sju huskroppar. Syftet med projektet är att minska energikostnaderna för föreningen genom att konvertera från befintlig fjärrvärme till en modern, effektiv bergvärmeanläggning (IVT 408 kW). I entreprenaden ingick också uppförandet av ett hus för att rymma den nya undercentralen, huset är nu klart (se bild nedan) och installationen pågår. Arbetet kommer att slutföras under hösten.


Bild: Nytt hus för undercentral

Stormen_hus