Brf. Spegeln
Brf Linjalen Uppsala
bergakungen1

Anläggningsdata
Total värmepumpseffekt: 405 kW
Systemlösning: 9 st IVT G45
Antal borrhål: 32 st
Bascentral med återladdning
Drift- & övervakningssystem via Internet


Default_person

Projektledare
Claes Forsman
claes.forsman@lafor.se

Brf. Bergakungen

LAFOR hjälpte Brf. Bergakungen att minska uppvärmningskostnaderna genom att installera ett kombinerat bergvärme- och frånluftsåtervinningssystem.

 

Anläggningen kan ses live på adressen nedan:
Adress: web.jadaab.se
Användarnamn: GÄST7
Lösenord: GÄST7
(Observera att användarnamn och lösenord är skiftlägeskänsliga)

Kontakta gärna Jan-Urban Modigh för att höra hur han tycker att samarbetet med LAFOR har fungerat. 

Telefon: 070-251 37 07