Brf. Bergakungen
Frigga
IMG_3203

Årlig energiförbrukning (beräknad)

Efter investering Före investering


kr
1 500 000 kr

Besparing 630 000 kr, 42 %Anläggningsdata
Fastigheten: 122 lägenheter + lokaler
Total uppvärmd yta: ca 8 500 kvm
Antal borrhål: 28st
Maximal effekt VP: 288kW
Tillskott: Befintlig fjärrvärme


Brf Linjalen Uppsala

Bostadsförening Linjalen i Uppsala har valt att bygga om sitt värmesystem till ett geobaserat system med värmepumpar som bas och befintlig fjärrvärme som spets.

Den nya centralen har byggts som en separat byggnad mellan fastighetens huskroppar.

Systemet använder IVT's Geo maskiner på sammanlagd effekt nominell 288 kW för produktion av värme och allt varmvatten.

Bergkollektorn består av 28 borrhål fördelade över hela fastigheten

Hela anläggningen är uppkopplad mot en server och kan läsas i en vanlig webb-läsare.

Vi LAFOR driftar anläggning på distans och säkerställer en säker och effektiv drift.

Med den senaste uppgraderingen kan anläggningen följa spotpriset på el för optimalt användande av elektricitet alternativt fjärrvärme.