Brf. Staren 1
Brf. Spegeln
Singeln_a
Default_person

Projektledare
Claes Forsman
claes.forsman@lafor.se

Singeln 1, 14-15

I Vinsta, Vällingby, ligger fastigheterna Singeln 1, 14 och 15 som ägs av Ekenman Fastighet AB. I de två femvåningshusen inryms bl.a. kontorshotell, hotellägenheter, butiker och företag. LAFOR har utfört en totalentreprenad där vi ersatt de befintliga fjärrvärmesystemen med bergvärmesystem (Carrier 600 +270 kW) fördelat på två undercentraler. Energin från bergkollektorn fungerar som baskälla för produktion av värme och varmvatten medan spetsen, som brukas under kalla perioder, utgörs av elpannor. Energisystemets effektivitet förbättras ytterligare genom utelufts-återvinning som värmer upp bergkollektorn under sommaren. Anläggningen är också förbered för att kunna leverera komfortkyla.

Värmesystemet styrs av datorer som är uppkopplade mot internet för driftövervakning. Alla händelser och aktiviteter loggas vilket möjliggör för drifttekniker att åtgärda/förutse eventuella fel.

 

Kontakta gärna Tom Mellkvist på Ekenman Fastighet AB för att höra hur han tycker att samarbetet med LAFOR har fungerat.

Telefon: 070-895 48 35

 

Bild: undercentral i Singeln