IKEA i Uppsala
Rösjöskolan
brf radarvägen

Årlig energiförbrukning (beräknad)

Efter investering Före investering


kr
3 630 000 kr

Besparing 2 509 000 kr, 69 %Anläggningsdata
Fastighet: Totalt 226 lägenheter
Total värmepumpseffekt: 438 kW
Spetseffekt och
backup (elpannor): 567 kW
Systemlösning: 14 st IVT Greenline
Övrigt: Frånluftåtervinning


Default_person

Projektledare
Claes Forsman
claes.forsman@lafor.se

Radarvägen & Kabinen

Bostadsrättsföreningarna gick över från en gemensam värmeläggning med oljepanna till separata bergvärmeanläggningar med frånluftåtervinning för varje hus. Anläggningarna togs i drift 2006.

 


Vi är väldigt nöjda med anläggningarna och föreningen har fått en helt ny ekonomi efter investeringen säger P.A. Johansson, ordförande brf. Kabinen.
Kontakta gärma P.A. Johansson om hur föreningen upplever bergvärmeanläggningen.

Telefon: 08 – 630 07 31