Frigga
Förstudie: Energicentral för slutförvar i Forsmark
relimg

Förstudie: Geoenergi i Kina

LAFOR genomförde en förstudie åt ett företag i Xian i Kina där en större värme- och kylanläggning skulle byggas. Området omfattade ett större hotell samt intilliggande fastighetsbestånd.

Anläggningsdata:
Område 1 Hotell, 5 fastigheter
Total uppvärmd yta 31 000 kvm
Total värmepumpseffekt 2100 kW
Systemlösning 3 st. VP á 700 kW/st